Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1 Ιανουαρίου 2021

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,
από 1-1-2021 ως και 28-2-2021, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 27ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher

Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 27ου
τεύχους:

Ως 28-2-2021, κατάθεση άρθρων για κρίση
Ως 10-3-2021, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προώθησή της στους αρθρογράφους.
Ως 20-3-2021, επιστροφή διορθωμένων άρθρων.
Ως 25-3-2021, ανάρτηση του 27ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού http://i-teacher.net


Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του). 
Με εκτίμηση
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού
Scroll to Top