Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 25ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
 • Η ψηφιακή αφήγηση σε ακαδημαϊκό περιβάλλον: Μια μελέτη περίπτωσης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

 • Κίνητρα μάθησης και η αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό στην τάξη

 • Μνημονικές και γνωστικές στρατηγικές παιδιών προσχολικής ηλικίας

 • Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής περιβαλλόντων μάθησης

 •  Παρουσίαση μεθόδου για δημοκρατία στην σχολική τάξη

 •   Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής

 • Συσχέτιση του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων με τις θεωρίες μάθησης και τους πολυγραμματισμούς

 • Η αξιοποίηση των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στην εκπαίδευση για τη βελτίωση της υγείας του ατόμου

 • Γεωγραφική εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.

 • Μαθητικές ταυτότητες της απομόνωσης

 • «Περιήγηση στην Αρκαδική γη»: Ψηφιακή αφήγηση με χρήση Τ.Π.Ε. στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Scroll to Top