Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 35ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και Εξατομικευμένη Υποστήριξη

 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι: Διδακτική αξιοποίηση και σύνδεση με DigComp2.0 σε επείγουσα εξΑΕ

 • Διαθεματική προσέγγιση μαθηματικής λογικής και διδακτικής μαθηματικών

 • Συνοπτικό εκπαιδευτικό σενάριο: Απόλυτη τιμή με Geogebra

 • Συνοπτικό εκπαιδευτικό σενάριο: Μετατοπίσεις της συνάρτησης f(χ)=αχ2 με Geogebra

 • Εννοιολογική διασύνδεση Επιστημονικών Προτύπων Νέας γενιάς και Δεξιοτήτων 21ου αιώνα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

 • Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ των Εποπτών και των Διευθυντών στα Αθλητικά Σχολεία της Κύπρου: Μία μελέτη περίπτωσης

 • O Van Gogh «ζωντανεύει».

 • Υποπρογράμματα με το Scratch και το micro:bit. Διδακτικό σενάριο για τις Τ.Π.Ε. στην Ε Δημοτικού

 • Λόγοι αποτελεσματικότητας μνημονικών στρατηγικών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

 • Μελέτη περίπτωσης μαθητή με σύνδρομο Down

 • Η ανάγκη για επανασχεδιασμό της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ

 • Το σχολικό κλίμα ως παράγοντας σχολικής αποτελεσματικότητας

Scroll to Top