Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 34ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
 • Προσεγγίζοντας την τέχνη του Αλέκου Κοντόπουλου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με μαθητές ΕΠΑ.Λ.

 • Από την ποίηση στη βιντεοποίηση και από την εγγενή πολυτροπικότητα του ποιητικού λόγου στην πολυμεσική και στη θεραπευτική/συμβουλευτική του δυναμική.

 • Η ενδυναμωτική αξιολόγηση στα προγράμματα εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μελέτη περίπτωσης

 • Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας στις υπηρεσίας διαδικτύον και τις Τ.Π.Ε. στη μετά cονιd εποχή

 • Η διαδικτυακή διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19: Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

 • Ο ρόλος, το πλαίσιο ευθύνης και ενεργειών των εποπτών στα αθλητικά σχολεία της Κύπρου: Μελέτες περίπτωσης

 • SΤΕΜ Education: Η θεσμική οργάνωση και οι προκλήσεις του πεδίου-κριτική αξιολόγηση της σκοποθεσίας του

 • Η εμπειρία της τηλεκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο: Μια κριτική προσέγγιση

 • Κοινωνικο-οικογενειακά χαρακτηριστικά και διαδικτυακός εθισμός

 • Η συμβολή μιας διδακτικής παρέμβασης για τον ηλεκτρισμό στις αντιλήψεις των μαθητών

 • Δίνω ζωή στη γειτονιά μου-Αξιοποιώντας την έρευνα δράσης

 • Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με προβλήματα γραπτού λόγου

 • Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής: Η Περίπτωση της Ελληνικής Κοινότητας του Ubuntu

Scroll to Top