Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 26ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών για την επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία της γλώσσας

  • Διδακτικές στρατηγικές προσοχής και η λειτουργία της μνήμης

  • Η διάχυση καλών πρακτικών μέσα από την πραγματοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Εκπαίδευση

  • Γλωσσικές ταυτότητες της διαφοράς: Η συνάντηση του γλωσσικού ιδιώματος με τη γλωσσική νόρμα του σχολείου

  • Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο και ο σχεδιασμός της

  • Η εμπλοκή στη συνεργατική έρευνα-δράση στο πλαίσιο των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής

  • Θεωρία Μέτρου, με μαθηματικά Γυμνασίου, για την Γεωμετρία Λυκείου

  • Η συμβολή των ψηφιακών εκπαιδευτικών κουίζ στην εξοικείωση των μαθητών με την αρχαία ελληνική γλώσσα

  • Συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση

  • Ψηφιακές κοινωνικές ιστορίες και συζητήσεις με κόμικς για μαθητές με κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες

Scroll to Top