Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 33ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
 • Ζητήματα τηλεκπαίδευσης κατά την εποχή της πανδημίας

 • Η "ανατομία" του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού

 • Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και εκμάθηση του λεξιλογίου στη Γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα

 • Μουσική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύντομη επισκόπηση)

 • Αξιολογώντας ερευνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή συστημάτων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • Τα μηνύματα του Χόκινγκ για τους ανθρώπους με αναπηρίες και η σχολική πραγματικότητα της νέας εποχής

 • SWOT Ανάλυση-Μελέτη Περίπτωσης 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου

 • Εθελοντισμός-Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δράσεις πολιτιστικής-περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 • Η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση

 • Κουπόνια εκπαίδευσης: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

 • Νεωτερική και μετανεωτερική διδασκαλία στην ξένη γλώσσα με χρήση Τ.Π.Ε. Σύγκριση και πλεονεκτήματα

 • Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον την εποχή της πανδημίας του Covid-19

Scroll to Top