Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Είναι το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Στόχοι του περιοδικού:
Η δημοσιοποίηση, η συζήτηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, τη διάδοση και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ = 36ο
Κάποια από τα περιεχόμενά του:
 • Google forms και παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές/-ήτριες ΕΠΑ.Λ.

 • Trap, γλώσσα και εργαλειοποίηση της μουσικής: Μια διδακτική πρόταση κριτικής παιδαγωγικής

 • Το Ναύπλιο ως πολιτισμικό τοπίο για μαθητές ΕΠΑΛ.

 • Teaching the Bildungsroman in Secondary Education. Conceptual framework, teaching practices and learners’ responses.

 • Διαθεματικότητα - Διεπιστημονικότητα στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 • Επιδόσεις φοιτητών σε μαθήματα προγραμματισμού: Μια μελέτη περίπτωσης

 • Θεωρίες, αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας

 • Εκπαιδευτική ρομποτική - Προγραμματισμός στην διδασκαλία

 • Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων για την επικοινωνία σχολείου- οικογένειας με τις Τ.Π.Ε. Μελέτη περίπτωσης

 • Διεύθυνση-διοίκηση-ηγεσία σχολικής μονάδας

 • Η συμβολή του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού στη δημιουργία ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος

 • Συνθετικές και a priori κρίσεις του Καντ

Scroll to Top